ഞാൻ വെറും പോഴൻ

My photo

മിക്കവാറും എല്ലാ മതങ്ങളും പറയുന്നു, ദൈവത്തെപ്പോലെയാവാന്‍. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ നല്ലൊരു മനുഷ്യന്‍ പോലും അല്ല..
ആര്‍ക്കെങ്കിലും ഞാനൊരു നല്ല മനുഷ്യനായി തോന്നിയാല്‍ അത് അവരുടെ മാത്രം കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതിനു ഞാന്‍ ഉത്തരവാദിയല്ല.....

Tuesday, 10 March 2015

"പശു" ഉയർത്തുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ......


ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടെ ഈ ലേഖനം റീ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്...
അത് വായിക്കാൻ 

No comments:

Post a Comment